οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω

And they straightway left their nets and followed him

οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω

οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω

οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω

οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω


BibleBrowser.com