και λεγει αυτω ταυτα παντα σοι δωσω εαν πεσων προσκυνησης μοι

And saith unto him All these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me

και λεγει αυτω ταυτα παντα σοι δωσω εαν πεσων προσκυνησης μοι

και λεγει αυτω ταυτα παντα σοι δωσω εαν πεσων προσκυνησης μοι

και ειπεν αυτω ταυτα σοι παντα δωσω εαν πεσων προσκυνησης μοι

και ειπεν αυτω ταυτα σοι παντα δωσω εαν πεσων προσκυνησης μοι


BibleBrowser.com