υμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη

Ye are the light of the world A city that is set on an hill cannot +__ be hid

υμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη

υμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη

υμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη

υμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη


BibleBrowser.com