μακαριοι οι πενθουντες οτι αυτοι παρακληθησονται

Blessed are they that mourn for they shall be comforted

μακαριοι οι πενθουντες οτι αυτοι παρακληθησονται

μακαριοι οι πενθουντες οτι αυτοι παρακληθησονται

μακαριοι οι πραεις οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην

μακαριοι οι πενθουντες οτι αυτοι παρακληθησονται


BibleBrowser.com