και οστις σε αγγαρευσει μιλιον εν υπαγε μετ αυτου δυο

And whosoever shall compel thee to go a mile go with him twain

και οστις σε αγγαρευσει μιλιον εν υπαγε μετ αυτου δυο

και οστις σε αγγαρευσει μιλιον εν υπαγε μετ αυτου δυο

και οστις σε αγγαρευσει μιλιον εν υπαγε μετ αυτου δυο

και οστις σε αγγαρευσει μιλιον εν υπαγε μετ αυτου δυο


BibleBrowser.com