μακαριοι οι πραεις οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην

Blessed are the meek for they shall inherit the earth

μακαριοι οι πραεις οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην

μακαριοι οι πραεις οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην

μακαριοι οι πενθουντες οτι αυτοι παρακληθησονται

μακαριοι οι πραεις οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην


BibleBrowser.com