και εαν ιχθυν αιτηση μη οφιν επιδωσει αυτω

Or if he ask a fish will he give +__ him a serpent

και εαν ιχθυν αιτηση μη οφιν επιδωσει αυτω

και εαν ιχθυν αιτηση μη οφιν επιδωσει αυτω

η και ιχθυν αιτησει μη οφιν επιδωσει αυτω

η και ιχθυν αιτησει μη οφιν επιδωσει αυτω


BibleBrowser.com