παν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire

παν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

παν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

παν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

παν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται


BibleBrowser.com