καταβαντι δε αυτω απο του ορους ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι

When he was come down from the mountain great multitudes followed him

καταβαντι δε αυτω απο του ορους ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι

καταβαντι δε αυτω απο του ορους ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι

καταβαντι δε αυτω απο του ορους ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι

καταβαντος δε αυτου απο του ορους ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι


BibleBrowser.com