ιδων δε ο ιησους πολλους οχλους περι αυτον εκελευσεν απελθειν εις το περαν

Now when Jesus saw great multitudes about him he gave commandment to depart unto the other side

ιδων δε ο ιησους πολλους οχλους περι αυτον εκελευσεν απελθειν εις το περαν

ιδων δε ο ιησους πολλους οχλους περι αυτον εκελευσεν απελθειν εις το περαν

ιδων δε ο ιησους πολλους οχλους περι αυτον εκελευσεν απελθειν εις το περαν

ιδων δε ο ιησους οχλον περι αυτον εκελευσεν απελθειν εις το περαν


BibleBrowser.com