και προσελθοντες οι μαθηται ηγειραν αυτον λεγοντες κυριε σωσον ημας απολλυμεθα

And his disciples came to him and awoke him saying Lord save us we perish

και προσελθοντες οι μαθηται ηγειραν αυτον λεγοντες κυριε σωσον ημας απολλυμεθα

και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηγειραν αυτον λεγοντες κυριε σωσον ημας απολλυμεθα

και προσελθοντες ηγειραν αυτον λεγοντες κυριε σωσον απολλυμεθα

και προσελθοντες ηγειραν αυτον λεγοντες κυριε σωσον απολλυμεθα


BibleBrowser.com