εισελθοντι δε αυτω εις καπερναουμ προσηλθεν αυτω εκατονταρχος παρακαλων αυτον

And when Jesus was entered into Capernaum there came unto him a centurion beseeching him

εισελθοντι δε αυτω εις καπερναουμ προσηλθεν αυτω εκατονταρχος παρακαλων αυτον

εισελθοντι δε τω ιησου εις καπερναουμ προσηλθεν αυτω εκατονταρχος παρακαλων αυτον

εισελθοντος δε αυτου εις καφαρναουμ προσηλθεν αυτω εκατονταρχης παρακαλων αυτον

εισελθοντος δε αυτου εις καφαρναουμ προσηλθεν αυτω εκατονταρχος παρακαλων αυτον


BibleBrowser.com