και εξηλθεν η φημη αυτη εις ολην την γην εκεινην

And the fame hereof went abroad into all that land

και εξηλθεν η φημη αυτη εις ολην την γην εκεινην

και εξηλθεν η φημη αυτη εις ολην την γην εκεινην

και εξηλθεν η φημη αυτη εις ολην την γην εκεινην

και εξηλθεν η φημη αυτη εις ολην την γην εκεινην


BibleBrowser.com