και ιδου τινες των γραμματεων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει

And behold certain of the scribes said within themselves This man blasphemeth

και ιδου τινες των γραμματεων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει

και ιδου τινες των γραμματεων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει

και ιδου τινες των γραμματεων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει

και ιδου τινες των γραμματεων ειπαν εν εαυτοις ουτος βλασφημει


BibleBrowser.com