And the remnant of Jacob shall be in the midst of many people as a dew from the LORD as the showers upon the grass that tarrieth not for man nor waiteth for the sons of men

ז והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן--אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל

והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי־צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל

וְהָיָה שְׁאֵרִית יַעֲקֹב בַּגֹּויִם בְּקֶרֶב עַמִּים רַבִּים כְּאַרְיֵה בְּבַהֲמֹות יַעַר כִּכְפִיר בְּעֶדְרֵי־צֹאן אֲשֶׁר אִם עָבַר וְרָמַס וְטָרַף וְאֵין מַצִּֽיל׃

והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם׃


BibleBrowser.com