Wherewith shall I come before the LORD and bow myself before the high God shall I come before him with burnt offerings with calves of a year old

ו במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה

במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה

בַּמָּה אֲקַדֵּם יְהוָה אִכַּף לֵאלֹהֵי מָרֹום הַאֲקַדְּמֶנּוּ בְעֹולֹות בַּעֲגָלִים בְּנֵי שָׁנָֽה׃

במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה׃


BibleBrowser.com