Of Jashub the family of the Jashubites of Shimron the family of the Shimronites

כד לישוב משפחת הישבי לשמרן משפחת השמרני

לישוב משפחת הישובי לשמרן משפחת השמרני

לְיָשׁוּב מִשְׁפַּחַת הַיָּשׁוּבִי לְשִׁמְרֹן מִשְׁפַּחַת הַשִּׁמְרֹנִֽי׃

לישוב משפחת הישובי לשמרן משפחת השמרני׃


BibleBrowser.com