On the eleventh +__ day Pagiel the son of Ocran prince of the children of Asher offered

עב ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר--פגעיאל בן עכרן

ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן־עכרן

בְּיֹום עַשְׁתֵּי עָשָׂר יֹום נָשִׂיא לִבְנֵי אָשֵׁר פַּגְעִיאֵל בֶּן־עָכְרָֽן׃

ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן׃


BibleBrowser.com