συ δε αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα προσλαβου

Whom I have sent again thou therefore receive him that is mine own bowels

συ δε αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα προσλαβου

ον ανεπεμψα συ δε αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα προσλαβου

αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα

ον ανεπεμψα σοι αυτον τουτ εστιν τα εμα σπλαγχνα


BibleBrowser.com