ει δε τι ηδικησεν σε η οφειλει τουτο εμοι ελλογει

If +__ he hath wronged thee or oweth thee ought put that on mine account

ει δε τι ηδικησεν σε η οφειλει τουτο εμοι ελλογει

ει δε τι ηδικησεν σε η οφειλει τουτο εμοι ελλογει

ει δε τι ηδικησεν σε η οφειλει τουτο εμοι ελλογα

ει δε τι ηδικησεν σε η οφειλει τουτο εμοι ελλογα


BibleBrowser.com