διο πολλην εν χριστω παρρησιαν εχων επιτασσειν σοι το ανηκον

Wherefore though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient

διο πολλην εν χριστω παρρησιαν εχων επιτασσειν σοι το ανηκον

διο πολλην εν χριστω παρρησιαν εχων επιτασσειν σοι το ανηκον

διο πολλην εν χριστω παρρησιαν εχων επιτασσειν σοι το ανηκον

διο πολλην εν χριστω παρρησιαν εχων επιτασσειν σοι το ανηκον


BibleBrowser.com