οι μεν εξ εριθειας τον χριστον καταγγελλουσιν ουχ αγνως οιομενοι θλιψιν επιφερειν τοις δεσμοις μου

The one preach Christ of contention not sincerely supposing to add affliction to my bonds

οι μεν εξ εριθειας τον χριστον καταγγελλουσιν ουχ αγνως οιομενοι θλιψιν επιφερειν τοις δεσμοις μου

οι μεν εξ εριθειας τον χριστον καταγγελλουσιν ουχ αγνως οιομενοι θλιψιν επιφερειν τοις δεσμοις μου

οι μεν εξ αγαπης ειδοτες οτι εις απολογιαν του ευαγγελιου κειμαι

οι μεν εξ αγαπης ειδοτες οτι εις απολογιαν του ευαγγελιου κειμαι


BibleBrowser.com