οι δε εξ αγαπης ειδοτες οτι εις απολογιαν του ευαγγελιου κειμαι

But the other of love knowing that I am set for the defence of the gospel

οι δε εξ αγαπης ειδοτες οτι εις απολογιαν του ευαγγελιου κειμαι

οι δε εξ αγαπης ειδοτες οτι εις απολογιαν του ευαγγελιου κειμαι

οι δε εξ εριθειας τον χριστον καταγγελλουσιν ουχ αγνως οιομενοι θλιψιν εγειρειν τοις δεσμοις μου

οι δε εξ εριθειας τον χριστον καταγγελλουσιν ουχ αγνως οιομενοι θλιψιν εγειρειν τοις δεσμοις μου


BibleBrowser.com