το δ αυτο και υμεις χαιρετε και συγχαιρετε μοι

For the same cause also do ye joy and rejoice with me

το δ αυτο και υμεις χαιρετε και συγχαιρετε μοι

το δ αυτο και υμεις χαιρετε και συγχαιρετε μοι

το δε αυτο και υμεις χαιρετε και συνχαιρετε μοι

το δε αυτο και υμεις χαιρετε και συγχαιρετε μοι


BibleBrowser.com