μη τα εαυτων εκαστος σκοπειτε αλλα και τα ετερων εκαστος

Look not every man on his own things but every man also on the things of others

μη τα εαυτων εκαστος σκοπειτε αλλα και τα ετερων εκαστος

μη τα εαυτων εκαστος σκοπειτε αλλα και τα ετερων εκαστος

μη τα εαυτων εκαστος σκοπουντες αλλα και τα ετερων εκαστοι

μη τα εαυτων {VAR1: εκαστοι } {VAR2: εκαστος } σκοπουντες αλλα {VAR1: και } {VAR2: [και] } τα ετερων εκαστοι


BibleBrowser.com