του γνωναι αυτον και την δυναμιν της αναστασεως αυτου και την κοινωνιαν των παθηματων αυτου συμμορφουμενος τω θανατω αυτου

That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being made conformable unto his death

του γνωναι αυτον και την δυναμιν της αναστασεως αυτου και την κοινωνιαν των παθηματων αυτου συμμορφουμενος τω θανατω αυτου

του γνωναι αυτον και την δυναμιν της αναστασεως αυτου και την κοινωνιαν των παθηματων αυτου συμμορφουμενος τω θανατω αυτου

του γνωναι αυτον και την δυναμιν της αναστασεως αυτου και κοινωνιαν παθηματων αυτου συνμορφιζομενος τω θανατω αυτου

του γνωναι αυτον και την δυναμιν της αναστασεως αυτου και {VAR1: κοινωνιαν } {VAR2: [την] κοινωνιαν [των] } παθηματων αυτου συμμορφιζομενος τω θανατω αυτου


BibleBrowser.com