ει πως καταντησω εις την εξαναστασιν των νεκρων

If by any means I might attain unto the resurrection of the dead

ει πως καταντησω εις την εξαναστασιν των νεκρων

ει πως καταντησω εις την εξαναστασιν των νεκρων

ειπως καταντησω εις την εξαναστασιν την εκ νεκρων

ει πως καταντησω εις την εξαναστασιν την εκ νεκρων


BibleBrowser.com