ουχ οτι ηδη ελαβον η ηδη τετελειωμαι διωκω δε ει και καταλαβω εφ ω και κατεληφθην υπο του χριστου ιησου

Not as though I had already attained either were already perfect but I follow after if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus

ουχ οτι ηδη ελαβον η ηδη τετελειωμαι διωκω δε ει και καταλαβω εφ ω και κατεληφθην υπο του χριστου ιησου

ουχ οτι ηδη ελαβον η ηδη τετελειωμαι διωκω δε ει και καταλαβω εφ ω και κατεληφθην υπο του χριστου ιησου

ουχ οτι ηδη ελαβον η ηδη τετελειωμαι διωκω δε ει καταλαβω εφ ω και κατελημφθην υπο χριστου ιησου

ουχ οτι ηδη ελαβον η ηδη τετελειωμαι διωκω δε ει και καταλαβω εφ ω και κατελημφθην υπο χριστου [ιησου]


BibleBrowser.com