πλην εις ο εφθασαμεν τω αυτω στοιχειν κανονι το αυτο φρονειν

Nevertheless whereto +__ we have already attained let us walk by the same rule let us mind the same thing

πλην εις ο εφθασαμεν τω αυτω στοιχειν κανονι το αυτο φρονειν

πλην εις ο εφθασαμεν τω αυτω στοιχειν κανονι το αυτο φρονειν

πλην εις ο εφθασαμεν τω αυτω στοιχειν

πλην εις ο εφθασαμεν τω αυτω στοιχειν


BibleBrowser.com