βλεπετε τους κυνας βλεπετε τους κακους εργατας βλεπετε την κατατομην

Beware of dogs beware of evil workers beware of the concision

βλεπετε τους κυνας βλεπετε τους κακους εργατας βλεπετε την κατατομην

βλεπετε τους κυνας βλεπετε τους κακους εργατας βλεπετε την κατατομην

βλεπετε τους κυνας βλεπετε τους κακους εργατας βλεπετε την κατατομην

βλεπετε τους κυνας βλεπετε τους κακους εργατας βλεπετε την κατατομην


BibleBrowser.com