αλλ ατινα ην μοι κερδη ταυτα ηγημαι δια τον χριστον ζημιαν

But what things were gain to me those I counted loss for Christ

αλλ ατινα ην μοι κερδη ταυτα ηγημαι δια τον χριστον ζημιαν

αλλ ατινα ην μοι κερδη ταυτα ηγημαι δια τον χριστον ζημιαν

ατινα ην μοι κερδη ταυτα ηγημαι δια τον χριστον ζημιαν

{VAR1: αλλα } {VAR2: [αλλα] } ατινα ην μοι κερδη ταυτα ηγημαι δια τον χριστον ζημιαν


BibleBrowser.com