παντα ισχυω εν τω ενδυναμουντι με χριστω

I can do all things through Christ which strengtheneth me

παντα ισχυω εν τω ενδυναμουντι με χριστω

παντα ισχυω εν τω ενδυναμουντι με χριστω

παντα ισχυω εν τω ενδυναμουντι με

παντα ισχυω εν τω ενδυναμουντι με


BibleBrowser.com