πλην καλως εποιησατε συγκοινωνησαντες μου τη θλιψει

Notwithstanding ye have well done that ye did communicate with my affliction

πλην καλως εποιησατε συγκοινωνησαντες μου τη θλιψει

πλην καλως εποιησατε συγκοινωνησαντες μου τη θλιψει

πλην καλως εποιησατε συνκοινωνησαντες μου τη θλιψει

πλην καλως εποιησατε συγκοινωνησαντες μου τη θλιψει


BibleBrowser.com