οτι και εν θεσσαλονικη και απαξ και δις εις την χρειαν μοι επεμψατε

For even in Thessalonica ye sent once +__ and again unto my necessity

οτι και εν θεσσαλονικη και απαξ και δις εις την χρειαν μοι επεμψατε

οτι και εν θεσσαλονικη και απαξ και δις εις την χρειαν μοι επεμψατε

οτι και εν θεσσαλονικη και απαξ και δις εις την χρειαν μοι επεμψατε

οτι και εν θεσσαλονικη και απαξ και δις εις την χρειαν μοι επεμψατε


BibleBrowser.com