γραψον ουν α ειδες και α εισιν και α μελλει γινεσθαι μετα ταυτα

Write the things which thou hast seen and the things which are and the things which shall be hereafter +__

γραψον ουν α ειδες και α εισιν και α μελλει γινεσθαι μετα ταυτα

γραψον α ειδες και α εισιν και α μελλει γινεσθαι μετα ταυτα

γραψον ουν α ειδες και α εισιν και α μελλει γενεσθαι μετα ταυτα

γραψον ουν α ειδες και α εισιν και α μελλει {VAR1: γινεσθαι } {VAR2: γενεσθαι } μετα ταυτα


BibleBrowser.com