η ουαι η δευτερα απηλθεν η ουαι η τριτη ιδου ερχεται ταχυ

The second woe is past and behold the third woe cometh quickly

η ουαι η δευτερα απηλθεν η ουαι η τριτη ιδου ερχεται ταχυ

η ουαι η δευτερα απηλθεν {VAR2: και } ιδου η ουαι η τριτη ερχεται ταχυ

η ουαι η δευτερα απηλθεν ιδου η ουαι η τριτη ερχεται ταχυ

η ουαι η δευτερα απηλθεν ιδου η ουαι η τριτη ερχεται ταχυ


BibleBrowser.com