ουτοι εισιν αι δυο ελαιαι και αι δυο λυχνιαι αι ενωπιον του κυριου της γης εστωσαι

These are the two olive trees and the two candlesticks standing before the God of the earth

ουτοι εισιν αι δυο ελαιαι και αι δυο λυχνιαι αι ενωπιον του κυριου της γης εστωσαι

ουτοι εισιν αι δυο ελαιαι και {VAR2: αι } δυο λυχνιαι αι ενωπιον του θεου της γης εστωσαι

ουτοι εισιν αι δυο ελαιαι και αι δυο λυχνιαι αι ενωπιον του κυριου της γης εστωτες

ουτοι εισιν αι δυο ελαιαι και αι δυο λυχνιαι {VAR1: [αι] } {VAR2: αι } ενωπιον του κυριου της γης εστωτες


BibleBrowser.com