και εν γαστρι εχουσα εκραζεν ωδινουσα και βασανιζομενη τεκειν

And she being with child cried travailing in birth and pained to be delivered

και εν γαστρι εχουσα εκραζεν ωδινουσα και βασανιζομενη τεκειν

και εν γαστρι εχουσα κραζει ωδινουσα και βασανιζομενη τεκειν

και εν γαστρι εχουσα και κραζει ωδινουσα και βασανιζομενη τεκειν

και εν γαστρι εχουσα και κραζει ωδινουσα και βασανιζομενη τεκειν


BibleBrowser.com