ωδε η υπομονη των αγιων εστιν [ωδε] οι τηρουντες τας εντολας του θεου και την πιστιν ιησου

Here is the patience of the saints here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus

ωδε η υπομονη των αγιων εστιν [ωδε] οι τηρουντες τας εντολας του θεου και την πιστιν ιησου

ωδε υπομονη των αγιων εστιν ωδε οι τηρουντες τας εντολας του θεου και την πιστιν ιησου

ωδε η υπομονη των αγιων εστιν οι τηρουντες τας εντολας του θεου και την πιστιν ιησου

ωδε η υπομονη των αγιων εστιν οι τηρουντες τας εντολας του θεου και την πιστιν ιησου


BibleBrowser.com