και περιβεβλημενος ιματιον βεβαμμενον αιματι και καλειται το ονομα αυτου ο λογος του θεου

And he was clothed with a vesture dipped in blood and his name is called The Word of God

και περιβεβλημενος ιματιον βεβαμμενον αιματι και καλειται το ονομα αυτου ο λογος του θεου

και περιβεβλημενος ιματιον βεβαμμενον αιματι και καλειται το ονομα αυτου ο λογος του θεου

και περιβεβλημενος ιματιον περιρεραμμειον αιματι και κεκληται το ονομα αυτου ο λογος του θεου

και περιβεβλημενος ιματιον {VAR1: ρεραντισμενον } {VAR2: βεβαμμενον } αιματι και κεκληται το ονομα αυτου ο λογος του θεου


BibleBrowser.com