ουτως εχεις και συ κρατουντας την διδαχην των νικολαιτων ομοιως

So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans which thing I hate

ουτως εχεις και συ κρατουντας την διδαχην των νικολαιτων ομοιως

ουτως εχεις και συ κρατουντας την διδαχην των νικολαιτων ο μισω

ουτως εχεις και συ κρατουντας την διδαχην των νικολαιτων ομοιως

ουτως εχεις και συ κρατουντας την διδαχην {VAR2: [των] } νικολαιτων ομοιως


BibleBrowser.com