πλην ο εχετε κρατησατε αχρις ου αν ηξω

But that which ye have already hold fast till +__ I come +__

πλην ο εχετε κρατησατε αχρις ου αν ηξω

πλην ο εχετε κρατησατε αχρις ου αν ηξω

πλην ο εχετε κρατησατε αχρι ου αν ηξω

πλην ο εχετε κρατησατε {VAR1: αχρις } {VAR2: <αχρις> } ου αν ηξω


BibleBrowser.com