αλλα εχω κατα σου οτι την αγαπην σου την πρωτην αφηκας

Nevertheless I have somewhat against thee because thou hast left thy first love

αλλα εχω κατα σου οτι την αγαπην σου την πρωτην αφηκας

αλλ εχω κατα σου οτι την αγαπην σου την πρωτην αφηκας

αλλα εχω κατα σου οτι την αγαπην σου την πρωτην αφηκες

αλλα εχω κατα σου οτι την αγαπην σου την πρωτην αφηκες


BibleBrowser.com