αλλα τουτο εχεις οτι μισεις τα εργα των νικολαιτων α καγω μισω

But this thou hast that thou hatest the deeds of the Nicolaitans which I also hate

αλλα τουτο εχεις οτι μισεις τα εργα των νικολαιτων α καγω μισω

αλλα τουτο εχεις οτι μισεις τα εργα των νικολαιτων α καγω μισω

αλλα τουτο εχεις οτι μισεις τα εργα των νικολαιτων α καγω μισω

αλλα τουτο εχεις οτι μισεις τα εργα των νικολαιτων α καγω μισω


BibleBrowser.com