και εκρατησεν τον δρακοντα τον οφιν τον αρχαιον ος εστιν διαβολος και [ο] σατανας ο πλανων την οικουμενην ολην και εδησεν αυτον χιλια ετη

And he laid hold on the dragon that old serpent which is the Devil and Satan and bound him a thousand years

και εκρατησεν τον δρακοντα τον οφιν τον αρχαιον ος εστιν διαβολος και [ο] σατανας ο πλανων την οικουμενην ολην και εδησεν αυτον χιλια ετη

και εκρατησεν τον δρακοντα τον οφιν τον αρχαιον ος εστιν διαβολος και σατανας και εδησεν αυτον χιλια ετη

και εκρατησεν τον δρακοντα ο οφις ο αρχαιος ος εστιν διαβολος και ο σατανας και εδησεν αυτον χιλια ετη

και εκρατησεν τον δρακοντα ο οφις ο αρχαιος ος εστιν διαβολος και ο σατανας και εδησεν αυτον χιλια ετη


BibleBrowser.com