και απηνεγκεν με εν πνευματι επ ορος μεγα και υψηλον και εδειξεν μοι την πολιν [την μεγαλην] την αγιαν ιερουσαλημ καταβαινουσαν εκ του ουρανου απο του θεου

And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and shewed me that great city the holy Jerusalem descending out of heaven from God

και απηνεγκεν με εν πνευματι επ ορος μεγα και υψηλον και εδειξεν μοι την πολιν [την μεγαλην] την αγιαν ιερουσαλημ καταβαινουσαν εκ του ουρανου απο του θεου

και απηνεγκεν με εν πνευματι επ ορος μεγα και υψηλον και εδειξεν μοι την πολιν την μεγαλην την αγιαν ιερουσαλημ καταβαινουσαν εκ του ουρανου απο του θεου

και απηνεγκεν με εν πνευματι επι ορος μεγα και υψηλον και εδειξεν μοι την πολιν την αγιαν ιερουσαλημ καταβαινουσαν εκ του ουρανου απο του θεου

και απηνεγκεν με εν πνευματι επι ορος μεγα και υψηλον και εδειξεν μοι την πολιν την αγιαν ιερουσαλημ καταβαινουσαν εκ του ουρανου απο του θεου


BibleBrowser.com