εγω οσους εαν φιλω ελεγχω και παιδευω ζηλωσον ουν και μετανοησον

As many as +__ I love I rebuke and chasten be zealous therefore and repent

εγω οσους εαν φιλω ελεγχω και παιδευω ζηλωσον ουν και μετανοησον

εγω οσους εαν φιλω ελεγχω και παιδευω ζηλωσον ουν και μετανοησον

εγω οσους εαν φιλω ελεγχω και παιδευω ζηλευε ουν και μετανοησον

εγω οσους εαν φιλω ελεγχω και παιδευω ζηλευε ουν και μετανοησον


BibleBrowser.com