και ηλθεν και ειληφεν εκ της δεξιας του καθημενου επι του θρονου

And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne

και ηλθεν και ειληφεν εκ της δεξιας του καθημενου επι του θρονου

και ηλθεν και ειληφεν το βιβλιον εκ της δεξιας του καθημενου επι του θρονου

και ηλθεν και ειληφεν εκ της δεξιας του καθημενου επι του θρονου

και ηλθεν και ειληφεν εκ της δεξιας του καθημενου επι του θρονου


BibleBrowser.com