εκ φυλης συμεων δωδεκα χιλιαδες εκ φυλης λευι δωδεκα χιλιαδες εκ φυλης ισαχαρ δωδεκα χιλιαδες

Of the tribe of Simeon were sealed twelve thousand Of the tribe of Levi were sealed twelve thousand Of the tribe of Issachar were sealed twelve thousand

εκ φυλης συμεων δωδεκα χιλιαδες εκ φυλης λευι δωδεκα χιλιαδες εκ φυλης ισαχαρ δωδεκα χιλιαδες

εκ φυλης συμεων ιβ χιλιαδες εσφραγισμενοι εκ φυλης λευι ιβ χιλιαδες εσφραγισμενοι εκ φυλης ισαχαρ ιβ χιλιαδες εσφραγισμενοι

εκ φυλης συμεων δωδεκα χιλιαδες εκ φυλης λευει δωδεκα χιλιαδες εκ φυλης ισσαχαρ δωδεκα χιλιαδες

εκ φυλης συμεων δωδεκα χιλιαδες εκ φυλης λευι δωδεκα χιλιαδες εκ φυλης ισσαχαρ δωδεκα χιλιαδες


BibleBrowser.com