εχουσαι βασιλεα επ αυτων αγγελον της αβυσσου ονομα αυτω εβραιστι αββαδων εν δε τη ελληνικη ονομα εχει απολλυων

And they had a king over them which is the angel of the bottomless pit whose name in the Hebrew tongue is Abaddon but in the Greek tongue hath his name Apollyon

εχουσαι βασιλεα επ αυτων αγγελον της αβυσσου ονομα αυτω εβραιστι αββαδων εν δε τη ελληνικη ονομα εχει απολλυων

και εχουσιν {VAR1: εφ αυτων } {VAR2: επ αυτων } βασιλεα τον αγγελον της αβυσσου ονομα αυτω εβραιστι αβαδδων και εν τη ελληνικη ονομα εχει απολλυων

εχουσιν επ αυτων βασιλεα τον αγγελον της αβυσσου ω ονομα αυτω εβραιστι αβαδδων και εν τη ελληνικη ονομα εχει απολλυων

εχουσιν επ αυτων βασιλεα τον αγγελον της αβυσσου ονομα αυτω εβραιστι αβαδδων και εν τη ελληνικη ονομα εχει απολλυων


BibleBrowser.com